Fokus

Vägval för rättspolitiken

Den politiska temperaturen stiger inför höstens val och de rättspolitiska frågorna har fått en allt större plats i debatten. Framför allt handlar det om hur brottsligheten ska bekämpas och brottsoffren upprättas.

Men vad tycker partierna egentligen i frågor om hemliga tvångsmedel, rättshjälp och domstolarnas självständighet? Tidskriften Advokaten har granskat partiernas rättspolitik.

Annons