Fokus

Hur mår advokaterna?

Svenska advokater trivs mycket bra med sitt arbete.

De engagerar sig starkt i yrket och för sina klienter men samtidigt sliter de med en stor arbetsbörda och svåra ärenden. Därför är många advokater stressade och åtskilliga riskerar att bli utbrända och drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Trots den påfrestande arbetssituationen lyckas advokaterna förena effektivitet och arbetsglädje i sin yrkesutövning.

Annons

Generalsekreteraren har ordet

Maktens arrogans

Anne Ramberg

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund