Annonser

Samfundets nya försäkringar

Från den första januari 2006 samarbetar Advokatsamfundet med en ny försäkringsmäklare. Det är Willis som tar över uppgiften att hjälpa Advokatsamfundet att teckna de bästa möjliga försäkringarna för ledamöterna och deras anställda.
– Vi på Willis ser det här som en fantastisk möjlighet och ett roligt uppdrag. Advokatsamfundets försäkringar är ett av de finaste gruppförsäkringsuppdrag man kan få i det här landet. Vi kommer att lägga ner en oerhörd kraft på att tillgodose de behov och önskemål som finns, säger Anders Bergsten, jur. kand., försäkringsmäklare och ansvarig för advokatförsäkringarna på Willis.

Willis är dotterbolag till Willis Group Holdings Limited, en av världens största försäkringsmäklare. Företaget startades 1828 och har cirka 13 000 anställda i 70 länder. I Sverige startade verksamheten 1991. Inom företaget finns nu 120 personer som arbetar på kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro.

Advokat Tony Sandell är sedan många år ordförande i Delegationen för Advokatförsäkringar, DFA, ett samarbete mellan Advokatsamfundet och Jusek. När de flesta försäkringarna förföll beslöt delegationen under början av året att handla upp inte bara försäkringarna, utan också själva mäklartjänsten. Syftet var att få en bättre överblick över kostnaderna. Willis framstod efter upphandlingen som det bästa alternativet.

– Det betyder mycket för oss advokater att det finns både en bredd och ett djup i de tjänster mäklaren kan erbjuda. Bredden handlar om att ha kunskap om alla de olika formerna av försäkring. Djupet handlar om att det ska finnas erfarenhet och kompetens i de här frågorna. Det har Willis, säger Tony Sandell.

Som försäkringsmäklare ska Willis förhandla fram de bästa möjliga försäkringarna för Advokatsamfundets ledamöter. Det är en stor uppgift. Bara de obligatoriska försäkringarna kostar Advokatsamfundet 38 miljoner kronor om året. Till det kommer de frivilliga försäkringar som erbjuds.

– Vi har ambitionen att göra försäkringsprogrammen intressantare för advokaterna. Kontorsförsäkringen och tilläggsförsäkringen har en förhållandevis låg anslutning, och vi skulle vilja se att den ökade. Det ligger ju också i Advokatsamfundets intresse. Hög anslutning ger storköpsfördelar, och lägre premier, påpekar Anders Bergsten.

Förutom hjälp med att teckna och förnya försäkringar kan teamet på Willis också erbjuda rådgivning i försäkringsfrågor. Det handlar förstås främst om att informera om försäkringarnas villkor, men också om vad advokaten ska tänka på för att minska riskerna för stämning. Willis kan också bistå advokaterna när det inträffar skador. Försäkringsmäklaren sköter inte skaderegleringen, men kan assistera med råd och synpunkter i frågan.

ULRIKA BRANDBERG (alla texter)


Höjt tak till 30 miljoner
I samband med bytet av försäkringsmäklare sker också en del förändringar av försäkringsvillkor och försäkringsgivare.

Den största förändringen är kanske att taket i tilläggsförsäkringen höjs, från tidigare 17 miljoner till 27 miljoner kronor. Tillsammans med den obligatoriska försäkringen med ett försäkringsbelopp på tre miljoner kronor kan alltså advokatbyrån nu genom samfundets försorg försäkra sig mot skadeanspråk på upp till 30 miljoner. Villkoren för kontorsförsäkringen förändras också med en enklare modell än tidigare för premieberäkningen. Ny försäkringsgivare för kontorsförsäkringen blir If.


Försäkringsteamet på Willis
• ANDERS BERGSTEN, jur. kand. och försäkringsmäklare, ansvarig för teamet kring Advokatsamfundets försäkringar. Expert på ansvarsförsäkringarna för ren förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott.

• TOMAS LARSSON, försäkringsmäklare. Expert på sjukvårdsförsäkringen, sjukavbrottsförsäkringen och kontorsförsäkringen.

• HANNA BERTILS, försäkringsmäklare. Koordinator och systemansvarig.

• MATS-OLA JAKOBSSON, försäkringsmäklare. Assisterar Anders Bergsten med ansvarsförsäkringarna för ren förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott.

• LOUISE ÄNGGÅRD, mäklarassistent. Tar emot inkommande förfrågningar från Advokatsamfundets medlemmar.

Så här når du teamet på Willis:
• Tel. 08-546 359 60
• Fax 08-463 89 99
• E-post advokatservice@willis.com
• Information om försäkringarna finns på www.advokatsamfundet.se


En trygghet för familjens ekonomi

Dödsfall, olyckor och sjukdom kan snabbt vända upp och ner på tillvaron för en familj. Ett ordentligt försäkringsskydd kan rädda åtminstone den materiella tryggheten om det händer. Sveriges advokatsamfund har därför tagit fram en gruppförsäkring för sina ledamöter och biträdande jurister.

Det är vanligt att företag erbjuder sina anställda gruppförsäkringar som en anställningsförmån. En ganska stor del av Advokatsamfundets ledamöter arbetar dock på företag som är för små för att förhandla fram egna gruppförsäkringar. Därför har Delegationen för Advokatförsäkringar tagit fram en frivillig gruppförsäkring som alla advokater och biträdande jurister kan ansöka om. Försäkringsgivare är GeneraliPanEurope, i Sverige representerade av Euro Accident.

De försäkringar som kan tecknas är livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring. Livförsäkringen finns i tre olika varianter, tänkta att ge bästa möjliga skydd i de olika livssituationer man kan befinna sig i.
Make, maka, sambo eller registrerad partner kan medförsäkras i livförsäkringen och olycksfallsförsäkringen. Den som tecknar en barnförsäkring betalar endast en premie oavsett hur många barn man har.

Hans Sundvall, affärsområdeschef på Mercer, som hanterar försäkringen åt Advokatsamfundet, pekar på att det finns många fördelar med gruppförsäkringar.

– Det är en underskattad försäkringsform. Gruppförsäkringen innehåller vissa unika försäkringsmoment och ligger väldigt bra till premiemässigt. Alla medlemmar i gruppen betalar samma premie, så när som på två åldersintervaller, säger han.

Information om gruppförsäkringen har gått till alla samfundets ledamöter och biträdande jurister. Information och ansökningsblankett finns också på Advokatsamfundets hemsida. För mer information, kontakta Mercer, 08-50530951, e-post gruppservice@mercer.com.

Publicerad i nr 9/2005