Fokus

Tolkning. Lyhördhet och allmänbildning krävs.

Lyhördhet och noggrannhet är två egenskaper som underlättar för den som arbetar med tolk. Tolken i sin tur måste strikt följa reglerna för tolkning och våga säga ifrån om det behövs.

Annons

Generalsekreteraren har ordet

Historisk reform

Anne Ramberg

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund