Fokus

Globaliseringen

Betydelsen av den pågående globaliseringen blir allt tydligare för den svenska advokatkåren. Dels leder utvecklingen till att vad som inom en nära framtid kommer att styra den svenska advokatens vardag och yrkesroll redan idag bestäms i internationella fora. Dels ökar globaliseringen möjligheterna att främja de mänskliga rättigheterna och framväxten av rättssystem.

Här berättar vi om några internationella organisationer med svenska advokater i framskjutna positioner som arbetar för ökad rättvisa och för att utveckla advokatrollen.

Annons