Annonser

Välbesökt seminarium

Drygt 100 personer hade kommit till Svenska Läkaresällskapets möteslokal den 16 juni för att delta i seminariet "Rättstryggheten, rättssäkerheten och rättsutvecklingen i Sverige".
Inbjudarnas bakomliggande orsak till seminariet var en oro för ett ökande antal fällande brottmålsdomar som visat sig vara felaktiga. Som utgångspunkt hade man det såkallade styckmordsfallet.

Talare var bland andra professor Anders Agell, professor Åke Frändberg, docent Nils Wiklund och professor Tomas Eriksson.

Flera av deltagarna uttryckte sina farhågor om rättsväsendets utveckling och var oroliga för rättssäkerheten för brottsmisstänkta.

Publicerad i nr 6 2005