Annonser

Tid för tur till Tällberg

Nu är det dags att boka in årets studiedagar i Tällberg.
Ur programmet kan man läsa att advokat Christer Eiserman föreläser om nyheter inom familjerätten och att professor Sven Å Christianson håller föredrag om felkällor i vittnesmål. Dessutom kommer Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog informera om aktuella samfundsfrågor.

Studiedagarna hålls i Tällberg den 23-24 september i Mellersta avdelningens regi.

Den som deltar på föreläsningarna kan tillgodoräkna sig fem timmar som professionell vidareutbildning för advokater.
• Fredagen avslutas med landskapstävlingar i boule och lerduveskytte.
• På lördagen avslutas det officiella programmet vid lunch. Sista anmälningsdag är den 9 september.

Publicerad i nr 6 2005