Annonser

HD-dom öppnar för fler skadestånd

Staten kan behöva betala skadestånd om den bryter mot Europakonventionen, enligt en ny dom i Högsta Domstolen, HD.
I juni kom HDs dom som innebär att skadestånd kan dömas ut i svenska domstolar när Europakonventionens regler om att få en rättegång inom skälig tid har kränkts.

Fallet gäller en tidigare finanschef. Företaget hade gått i konkurs och finanschefen misstänktes för bland annat grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt svindleri. Rättegång hölls först efter en sju år lång brottsutredning, där den tilltalade friades. HD ger mannen ersättning för förlorad inkomst och ideell ersättning för kränkningen.

Advokat Emil Nordh, som tillsammans med advokat Per-Olov Nordh var ombud för mannen, är nöjd med domen men missnöjd med beloppets storlek. Nordh håller inte med om HDs resonemang om att det finns en konkurrerande skadeorsak utan tycker att man ska ha rätt till fullt skadestånd.
– HD drar den helt rätta slutsatsen att Europakonventionen utgör svensk lag, och att vi måste tolka övrig svensk lag i skenet av konventionen. Och det gör HD, i alla fall när det gäller det ideella skadeståndet, även om skrivningen är något tvetydig, säger Emil Nordh.

Han tror att domen får stora konsekvenser:
– Staten tvingas nu agera för att hålla handläggningstider nere för brottmål men även för skattemål. Det är bara en tidsfråga innan någon som suttit tio år i förvaltningsdomstolen med ett mål begär skadestånd för det, säger Emil Nordh.

Han tror att vi får se fler skadeståndsmål mot staten. Han har märkt av ett ökande intresse efter den här domen.

Då Nordh och hans klient är missnöjda med bedömningen av det ekonomiska utfallet i målet undersöker de nu möjligheterna att gå vidare till Europadomstolen för att få en praxis vilka minsta nivåer som är skäliga.
–Vi har goda förhoppningar att det ska tas upp, även om målen är många där också, säger Emil Nordh.

(HDs dom T 72-04 för den som vill läsa hela domen.)

SANNA ARNDT

Publicerad i nr 6 2005