Fokus

Livslångt lärande: Advokatexamen advokatens abc.

För drygt ett år sedan genomförde Advokatsamfundet en stor utbildningsreform. Advokatexamen infördes som förutsättning för medlemskap och krav ställdes att alla advokater vidareutbildar sig minst 15 timmar varje år. Tidskriften Advokaten har undersökt hur det första året med reformen har utvecklats.

Annons