Fokus

För samfundets bästa

Advokatsamfundets ledamöter lägger årligen ner tusentals timmar på oavlönat arbete för samfundets bästa. Deras insatser är avgörande för samfundets utveckling. Hittills har det gått bra att rekrytera nya krafter till de ideella uppdragen. Men dte finns flera illavarslande tecken på att förändringar är på gång.

Annons