Annonser

Den tryckta matrikeln återkommer?

Till årets advokatfullmäktige har Rolf Åbjörnsson och Anna-Stina Widell lämnat in en gemensam motion om att Advokatsamfundet på nytt ska ge ut en tryckt matrikel.
I förslaget föreslås att matrikeln från och med år 2005 ska ges ut vartannat år. Widell och Åbjörnsson anser att matrikeln inte kan ersättas genom den information man kan få från Internet. De menar även att matrikeln har en viktig funktion för myndigheter och den rättssökande allmänheten. Cirka 280 advokater har hört av sig till Advokatsamfundet för att stödja motionen. Avdelningarna har uttalat sitt stöd för motionen. Ytterligare en motion förutom Åbjörnssons och Widells har inkommit med innebörden att matrikeln bör ges ut på nytt.

När styrelsen år 2002 beslöt att det inte skulle ges ut någon årlig matrikel fanns flera skäl till detta.

Matrikeln var dyr att producera och distribuera. Uppgifterna om ledamöter och advokatbyråer var ofta inaktuella eftersom matrikeln kommer ut ett år senare än då uppgifterna lämnats. Med Internet och CD-matrikeln ansågs det att man till en ringa kostnad kunde få ständigt aktuella uppgifter om advokatkåren.

I de övriga nordiska länderna utges inte längre tryckta matriklar.

TOM KNUTSON