Annonser

60-tal offentliga ombud nomineras

Det nya systemet med offentliga ombud i ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning rycker närmare. Nu börjar arbetet med att nominera de drygt 60 ombuden.
De offentliga ombuden som utses kommer inte att ha en specifik klient. Uppdraget är i stället att garantera rättssäkerheten och stärka enskildas rättsskydd. Endast den som är eller har varit advokat eller som har varit domare kan förordnas som ombud. De personer som ska tjänstgöra som ombud nomineras för en treårsperiod.

Två till fyra per län
De beräkningar som gjorts visar att det behövs mellan två och fyra offentliga ombud per län. I Stockholms län behövs dock 10 ombud, i Västra Götaland 8 och i Skåne 5. Sammanlagt beräknas cirka 65 ombud behövas.

Advokatsamfundet utser de ombud man vill nominera. Detsamma gör Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Tillsammans ska de sedan lämna ett gemensamt förslag till regeringen på de personer som ska tjänstgöra från den 1 oktober 2004 till den 30 september 2007.

Jämn fördelning
Regeringen vill att förslaget innehåller en jämn fördelning av kvinnor och män. Vid nomineringen bör man även sträva efter en geografisk spridning så att de offentliga ombudens verksamhet sammantaget blir rikstäckande. I Justitiedepartementets skrivelse till Advokatsamfundet påminner man om att i tidigare andra sammanhang så har personer som fyllt 70 år inte förordnats.

Senast den 7 juni vill regeringen ha fått in förslaget på de nominerade personerna.

TOM KNUTSON