Fokus

Turordningslistan

Hur går det egentligen till när landets tingsrätter utser offentliga försvarare? Tidskriften Advokaten har genomfört en undersökning som visar att det kan vara stora skillnader mellan olika domstolar. Justitiekanslern anser att domstolarna ska ha tydliga kriterier för hur försvararuppdragen fördelas för att undvika misstankar om att vissa advokater favoriseras eller missgynnas.

Annons