Fokus

Folkrätten och företagens samhällsansvar

Trots att folkrätten ständigt hotas och ifrågasätts har dess ställning stärkts allt mer. Idag täcker den större områden än någon gång tidigare. En utlöpare av folkrätten är företagens samhällsansvar, CSR. Här finns nya arbetsuppgifter för advokater. Tidskriften Advokaten har talat med advokater som arbetar med CSR. Vi har också mött Hans Corell, undergeneralsekreterare och rättschef i FN, som tecknar en hoppfull bild av folkrättens utveckling.

Annons