Fokus

Arbetsrättens renässans

Allt fler advokater satsar på arbetsrätt. Detta är inte minst en följd av att det svenska EU-medlemskapet inneburit mer juridik i arbetsrätten. Och framtiden ser ljus ut för advokater med arbetsrättslig inriktning.

Annons