Fokus

Sådan är den svenske advokaten – stor kartläggning av den svenska advokatkåren

En stor kartläggning visar att det går bra för den svenska advokatkåren. Advokaterna tjänar mer och byråernas omsättning ökar. Men bilden är inte lika positiv när det gäller advokaternas vidareutbildning. Det är tredje gången som Temo på Advokatsamfundets uppdrag gör en statistisk undersökning av landets advokatkår.

Annons