Fokus

Allt fler ifrågasätter regler om fel i tjänsten

Antalet förundersökningar och åtal mot domare och åklagare för misstänkta tjänstefel har ökat sedan mitten av 1990-talet. Sveriges Domareförbund anser att dagens tjänstefelsbestämmelser skapar ängsliga och rädda domare och vill därför ha en mildring av det straffrättsliga ansvaret. Även Justitiekanslern, JK, Riksåklagaren, RÅ, och Advokatsamfundet stöder en översyn av reglerna. Men de får mothugg av bland andra Justitieombudsmannen, JO, som anser att dagens regler är ändamålsenliga och behövs för att säkerställa allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Möt också en lagman som vet hur det är att drabbas av ett åtal för tjänstefel.

Annons