Fokus

Nr 9 2002 Årgång 68

I Uppsala skaffar sig juriststudenterna praktisk erfarenhet av rättsväsendet genom att arbeta som vittnesstöd. De ger mänskligt stöd och praktisk information till vittnen och brottsoffer inför rättegången.

Annons