search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Vägledning på gång om häktade klienter

Att försvara klienter som sitter häktade med restriktioner ställer särskilda krav på advokaten. Situationen innebär ett stort ansvar och den ställer höga krav på omdöme från advokaten när det gäller att tillvarata klientens rätt, utan att samtidigt agera så att syftet med restriktionerna går förlorat.

För att hjälpa advokater i denna situation har Advokatsamfundet tagit fram en vägledning för advokatuppdrag med frihetsberövad klient. Vägledningen baseras framförallt på praxis från Högsta domstolen och Advokatsamfundets disciplinnämnd, men även på tolkningar och bedömningar som gjorts gällande i olika frågor. Vägledningen antogs av styrelsen den 3 december och har skickats med cirkulär till alla ledamöter.

Mer information i Advokaten 1 2022.

Till vägledningen.