search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser Aktuellt

 

Europadomstolens ordförande gästade samfundet

Den 29 oktober besökte företrädare för Europadomstolen Sveriges advokatsamfund. Vid mötet deltog Europadomstolens ordförande Róbert Spanó, den svenske domaren Erik Wennerström och Marialena Tsirli, domstolens chefsregistrator, liksom representanter för UD och Sveriges representation i Strasbourg. Advokatsamfundets styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock och generalsekreterare Mia Edwall Insulander stod värdar för sammankomsten, där också ytterligare representanter för Advokatsamfundet samt företrädare för Stockholms universitet deltog.

Aktuella frågor som diskuterades var bland annat samspelet mellan Europadomstolen och de nationella domstolarna i Europarådets 47 medlemsländer, liksom advokatens roll i processer i Europadomstolen.

Rekordmånga novischer välkomnades i samfundet

För första gången sedan coronapandemin slog till kunde Advokatsamfundets Stockholmsavdelning den 23 november välkomna nya ledamöter in i samfundet vid en novischträff. Över 90 novischer välkomnades av generalsekreterare Mia Edwall Insulander, innan rundvandring i huset samt mingel och umgänge med varandra och med representanter för avdelningen vidtog.

Utlandsdagarna 2022 hålls i Paris

Advokatsamfundets utlandsavdelning bjuder in till sina årliga utbildningsdagar Utlandsdagarna i Paris den 18–19 mars 2022. Ur programmet: Om den pågående rättegången om terrorattacken den 13 november 2015 i Paris, Jean Tamalet, avocat. Doing business i Frankrike, Anne-Cécile Hansson, advokat/avocat. Om havet, människans framtid, maritim ekonomi, miljö och säkerhet, Lars Wedin, kommendör. Konsten att inte umgås – Verkliga och digitala möten. Hur ser framtiden ut? Vad händer med det personliga mötet?, Per Naroskin, psykoterapeut, stand up-komiker, sommarpratare.

Anmälan senast den 31 december 2021. Obs! Begränsat deltagarantal. Mer information och anmälningsblankett se www.advokatsamfundet.se/utlandsdagarna2022.

Mia Edwall Insulander blev Arets jurist 

Advokatsamfundets general­sekreterare Mia Edwall Insulander har av nyhetssajten ­Dagens Juridik utsetts till Årets jurist. I motiveringen står bland annat att Mia ­Edwall Insulander snabbt kommit in i rollen som generalsekreterare i en tid då etikfrågorna ställts på sin spets, och att hon klarat detta tuffa jobb alldeles utmärkt.

Nya uppdrag och utmärkelser

Advokat Fredrik Winroth tog den 1 november över som managing partner hos Fylgia. Fredrik Winroth efterträder advokat Anders Aspegren. 

Advokat Anne Ramberg har utsetts till en av två svenska medlare vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE) förliknings- och skiljedomstol.

Wibeke Sorling har utsetts till ny delägare vid Vinges Göteborgskontor, med tillträde den 1 januari.

Emelie Svensäter Jerntorp har utsetts till delägare vid Vinges Skånekontor, med tillträde den 1 januari.

Advokaterna Andres Acevedo, Pamela Hansson, Trine Osen Bergqvist, Elisabeth Eklund, Robert Moldén, Sibel Yilmaz samt Karin Roberts har av Konkurrensverket utsetts till externa rådgivare för myndighetens deltagande i International Competition Network (ICN).

Anders Alenskär tillträdde den 1 november som ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Alenskär kommer närmast från en tjänst som lagman vid Lycksele tingsrätt.

Ina Laurell har tilldelats Foyens stipendium inom miljörätt för sin uppsats ”Preskription eller ett preskriptionsundantag?

Anna Singer, professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala, har utsetts till särskild utredare för att undersöka eventuella oegentligheter vid internationella adoptioner till Sverige.

Jennie Mellbin har utnämnts till hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige.

Helen Svensson har av regeringen utnämnts att vara hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt.

Annons
Annons