search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Norska advokater strejkar för rättshjälpen

Först halverades reseersättningen. Sedan kom förslaget om en marginell höjning av timersättningen. Nu har Norges advokater fått nog och gått ut i strejk för bättre villkor för de offentliga uppdragen.

Sedan den 9 november vägrar Norges advokater att ta nya uppdrag i brottmål inför Norges högsta domstol. Aktionen är en protest mot de dåliga villkoren i rättshjälpen, villkor som de menar drabbar klienterna, som riskerar att inte få all den hjälp de behöver.

Timersättningen för advokater med uppdrag som offentlig försvarare är i dag 1 085 norska kronor. Precis som den svenska timkostnadsnormen har ersättningen vuxit mycket sakta. Regeringens förslag till höjning är inför nästa år 22 kronor.

Utöver en allt för låg ersättning protesterar advokaterna också mot att den förra regeringen halverade reseersättningen för advokaterna. I ett land som Norge, med stora avstånd, drabbar sänkningen många brottmålsadvokater och humanjurister hårt. Advokatforeningen, som tagit initiativ till strejken, kräver dessutom förhandlingsrätt omkring de offentliga ersättningarna, något som exempelvis läkarna har i Norge.

Advokatstrejken har fått mycket uppmärksamhet i Norge, och stödet för advokaterna har varit stort. Bland andra har Domstolsadministrasjonen, Norges motsvarighet till Domstolsverket, uttalat sitt stöd för advokaternas krav. Även läkarnas och psykologernas organisationer har ställt sig bakom strejken, liksom många ledarskribenter i de norska tidningarna.