search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Det roligaste med advokatyrket är dess varierande karaktär

Sofie Liljebäck, Advokatfirman Sandberg & Partner i Linköping, blev advokat den 12 november.

Vad är det roligaste med advokatyrket?
– Det roligaste med advokatyrket är dess varierande karaktär. Inget ärende är det andra helt likt, och de utmaningar arbetet medför är stimulerande och utvecklande.

Vilket juridiskt område är mest givande att arbeta med?
– Jag måste säga att jag är allmänt intresserad av juridik, men de senaste åren har jag intresserat mig alltmer för tvist- och obeståndsfrågor eftersom jag upplever de områdena som intellektuellt utmanande och intressanta. Jag företräder även enskilda i brottmålsprocesser, vilket engagerar mig. Dessa verksamhetsinriktningar skapar en bra balans mellan knäckande av svåra affärsjuridiska frågor och brottmålens ofta skyndsamma karaktär.

År 2017 fick du stipendium för din uppsats om yttrandefrihetsskyddet. Har du haft tillfälle att fortsätta intressera dig för yttrandefrihetsfrågor?
– Min uppsats utmynnade, utöver ett lunchföredrag på Advokatsamfundet, även i en artikel som finns publicerad i Juridisk Tidskrift. I övrigt är jag fortsatt intresserad av fri- och rättighetsfrågor och följer utvecklingen kring lagförslaget om grundlagsskadestånd. Inte minst då det kan bidra till att advokater ges ytterligare verktyg att bevaka klienternas intressen.

Annons
Annons