search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Andersson, Daniel: Beskattning av fastigheter och bostadsrätter : inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatter och punktskatter / Daniel Andersson, Hanna Grylin, Eleonor Kristoffersson (Studentlitteratur. 227 s.)

Andersson, Fredrik B.: Kriminologins grunder (Studentlitteratur. 240 s.)

Asp, Petter: Straffrätt för ekonomer / Petter Asp, Magnus Ulväng (2. uppl. Iustus. 115 s.)

Baumbach, Trine: Strafferettens almindelige del : det strafferetlige ansvar / Trine Baumbach, Thomas Elholm (København : Djøf Forlag, 2020. 611 s.)

Borgeke, Martin: Att bestämma påföljd för brott / Martin Borgeke, Mikael Forsgren (4. uppl. Norstedts juridik. 812 s.)

Brottsoffer : rättsliga perspektiv /Görel Granström, Ruth Mannelqvist, red. (2. uppl. Student­litteratur. 223 s.)

Evald, Jens: Servitutretten (København : Djøf Forlag, 290 s.)

Höglund, Mats: Dokumentation av internprissättning : med inriktning på land-för-land-rapportering (Jure. 292 s.)

Jensen, Ulf: Att skriva juridik : regler och råd / Ulf Jensen, Staffan Rylander, Per Henrik Lindblom (7. uppl. Iustus. 126 s.)

Krüger Andersen, Paul: Aktie- og anpartsselskabsret : kapitalselskaber / Paul Krüger Andersen ; under medvirken af Peter Krüger Andersen (15. rev. udg. København : Djøf Forlag, 745 s.)

Kyrkoordning 2021 : med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan (Verbum. 449 s.)

Michanek, Gabriel: Den svenska miljörätten / Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg (5. uppl. Iustus. 636 s.)

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige / Anna-Sara Lind, Olle Lundin, red. (Studentlitteratur. 320 s.)

Rönnberg, Lena: Hälso- och sjukvårdsrätt (5. uppl. Studentlitteratur. 2020. 398 s.)

Tryblom, Carl-Gustaf: LVM : en vägledning / Carl-Gustaf Tryblom, Caroline Hellström (Norstedts juridik. 273 s.)

Ulfbeck, Vibe: Erstatningsretlige grænseområder. 1, profes­sions­ansvar, ledelsesansvar og produktansvar (3. udg. København : Djøf Forlag, 322 s.)

Wallberg, Knud: Varumærkeloven : med kommentarer / Knud Wallberg, Mikael Francke Ravn (København : Djøf Forlag, 626 s.)

Voices on law and activism : addressing the work of Adam Gearey / ed. Maria Grahn-Farley (Iustus. 277 s. De lege ; 2020)

Votinius, Sacharias: Det samhällsbärande kontraktet : individuation och likriktning i den västerländska civilisationen (Makadam. 447 s.)

Öman, Sören: Dataskyddsförordningen GDPR m.m. : en kommentar (2. uppl. Norstedts juridik. 929 s. Norstedts gula bibliotek)

Annons
Annons