search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Det ligger i advokatrollens DNA att vara korruptionsbekämpare

Månadens advokat Natali Engstam Phalén blev i november åter advokat efter fyra år som generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor, IMM. Hon är nu specialist counsel med ansvar för Stockholmskontorets rådgivning inom compliance och utredningar, EU- och konkurrensrätt samt offentlig upphandling vid Lindahl.

Vad fick dig att ta steget tillbaka till advokatbyrå?
– Jag trivdes väldigt bra i advokatrollen och lämnade den inte för att jag kände mig ”klar”, utan för möjligheten att driva Institutet Mot Mutors viktiga verksamhet. När jag började fundera på nästa steg efter IMM kändes det därför självklart att ha advokatbyråjobbet som ett alternativ. När jag sedan kom i kontakt med Lindahl och fick chansen att vara med på den resa som görs på byråns Stockholmskontor så var steget givet. Jag tycker ju att advokat är ett fantastiskt yrke i sig med all den variation och möjlighet att ta del i samhällsdebatten som det innebär. Nu får jag dessutom fortsatt utlopp för min entreprenöriella sida genom att vara med och bygga upp en verksamhetsgren hos Lindahl och dessutom vara en del av Stockholmskontorets expansiva resa, vilket passar mig perfekt.

Vilken nytta tror du att du kan ha nu på advokatbyrån av tiden på IMM?
– Jag kommer tillbaka till advokat­rollen med ett betydligt bredare perspektiv och djupare förståelse för inte bara juridiken utan också kopplingen mellan korruption och ett hållbart samhälle och näringsliv. Under mina år på IMM har jag träffat otroligt många personer i olika roller och på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet och det har gett mig en god bild över vilka faktiska risker och frågeställningar som upplevs svåra. Dessutom har jag verkligen fått öva upp andra egenskaper än bara juridiska, särskilt kommunikation, vilket också behövs i advokatrollen.

Vilken roll spelar advokater generellt i arbetet mot korruption?
– Advokater har för mig en självklar roll och jag skulle till och med säga att det ligger i advokatrollens DNA att vara korruptionsbekämpare. De grundvärden som präglar vår roll – oberoende, integritet och värnande av rättsstatens principer – är motpoler till korruption. Till detta kommer att basen för antikorruptionsarbetet är juridik. Men advokatens roll här sträcker sig längre än att bara titta på om något är lagligt – den etiska dimensionen behöver också vara en del av rådgivningen. Som advokater har vi stora möjligheter att vara drivande i arbetet mot korruption. Vi är dessutom vana vid att identifiera risker och att genomföra utredningar, vilket båda är komponenter i antikorruptionsarbetet.

Du är småbarnsmamma. Hur tänker du kring möjligheten att förena mammarollen med advokatyrket?
– Jag har en liten ettåring så jag går ju tillbaka när många, framförallt kvinnor, nog lämnar advokatyrket. Men det är för att jag har en grundmurad övertygelse om att det i advokatyrket finns alla förutsättningar för att kombinera advokatlivet med livet som småbarnsförälder. Visst kräver rådgivarrollen en hög grad av tillgänglighet, men den medger också en hög grad av flexibilitet och möjlighet att styra över när och var vi förlägger vår arbetstid. Jag känner mig också väldigt trygg i att den arbetsgivare jag har valt kommer ge mig förutsättningar att kombinera min yrkesroll med min mammaroll, vilket såklart är en viktig faktor.

Annons
Annons