search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Försvararen, restriktioner och advokatetiken

Advokatakademiens kostnadsfria seminarium om hur försvarsadvokaten kan och bör agera när klienten är häktad med restriktioner har varit mycket uppskattat. Under 2022 kommer nya kurstillfällen för alla som vill fördjupa sig i de etiska frågorna kring klienter som är häktade med restriktioner.

Seminariet leds av advokaterna Ulrika Borg och Staffan Bergqvist, båda ledamöter av disciplinnämnden. Under seminariet diskuteras hur advokaten bör sköta kontakterna kring en klient som har restriktioner och om det har blivit vanligare att häktade klienter ställer långtgående krav på advokaten. De advokatetiska reglerna och vikten av en etisk kompass analyseras.

Kursdatum för 2022 hittar du på Advokatakademiens webbplats, advokatakademien.advokatsamfundet.se/.