search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 9 2021 Årgång 87
Nr 9 2021 Årgång 87

Advokatdagarna

Tioårsjubileum firades med digital konferens

Över 420 anmälda advokater och biträdande jurister deltog i 2021 års digitala Advokatdagar. Bland talarna fanns Säpochefen Charlotte von Essen, justitiekansler Mari Heidenborg och Högsta domstolens ordförande Anders Eka. Inför valåret 2022 fick också de politiska partierna en chans att redovisa sina rättspolitiska ståndpunkter i en livlig debatt.

Läs mer

Ledare

Viktigt att debattera nya hemliga tvångsmedel

Allt fler medborgare verkar acceptera att inskränka sina mänskliga fri- och rättigheter för en... Läs mer

Gästkrönika

Bildning i en digital tid

Människans kärnkompetens är att vara människa. En sådan formulering är förvisso en... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Etik

Advokatdagarna

P.S. Chefredaktören har ordet

Förbaskade – underbara konsulter

Mer än en gång har projekt gått fel på grund av dålig intern projektledning och sena och nyckfulla ändringar av beställaren. När fiaskot så småningom konstaterats brukar det bli en mer eller mindre halvhjärtad intern granskning av vad som gick fel.

Vems var egentligen felet?

Många gånger enas organisations- eller företagsledning efter diverse hummanden snabbt om att det så klart var:

”Den usla konsultens fel, som inte varit professionell nog. Ut med konsulten! Nästa gång ska vi minsann få tag på en bättre och mer kompetent.” Det blir slutorden och så är den så kallade konsultbashningen avklarad.

När konsulten trots krångliga och okunniga beställare lyckas prestera ett lyckat slutresultat, då prisar sig gärna ledningen, och firar med tårta sin egen förträfflighet. Oftast utan att konsulten får vara med, med förklaringen: ”Han har ju gjort vad han ska och fått betalt – och var han inte rätt så dyr egentligen?”

Vi på redaktionen anlitar en rad olika konsulter för att driva tidningen Advokaten, samfundets webb och olika projekt. Nyligen lanserade vi Advokatsamfundets nya webb, med en ny virtuell rundvandring på samfundet. Och i samband med Advokatdagarna presenterades den nya konstboken ”Samfundet och samtiden”. Allt framtaget i nära samarbete med våra underbara konsulter, som glatt och kompetent hanterar våra olika, mer eller mindre udda, önskemål.

Många advokater, inte alla, ser sig som konsulter. Och för advokater, liksom redaktionen och dess konsulter, kännetecknas arbetet inte sällan av långvariga uppdrag och fram- och motgångar. Och inte minst ett gemensamt arbete, ofta optimistiskt, inriktat på framtiden.

Så med dessa ord tackar redaktionen för ett gott samarbete med våra konsulter under det gångna året. Och ett stort tack till alla våra läsare som på olika sätt bidragit till Advokaten!

God jul och gott nytt år!
önskar Advokatens redaktion.

Tom Knutson
Chefredaktör