search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Vikten av vårt oberoende

”Politiker ska hålla fingrarna borta från SVT:s journalistik och hålla armlängds avstånd till oberoende medieföretag som har till uppgift att granska dem.” Detta är ett citat hämtat från SVT:s blogg av bolagets vd Hanna Stjärne.

Hanna Stjärne ger i texten flera exempel på hur olika politiska partier velat påverka innehållet i SVT:s journalistik. Det är häpnadsväckande att läsa om denna politiska klåfingrighet (och, låt mig vara krass, motsvarande oförstånd) och förstås mycket oroväckande.

SVT:s rapportering ska vara oberoende och deras journalister ska självklart stå fria att granska makten.

Jämförelsen mellan SVT:s journalistik och advokatkåren är inte intuitivt helt given, men det är i ett samhälle lika självklart att advokatkåren måste vara fri och oberoende.

Från tid till annan väcks förslag från politiskt håll om att tillsynen över advokater bör skötas av en myndighet, det vill säga av staten. Sådana förslag har till exempel nyligen framförts i samband med debatten om så kallade gangsteradvokater. Populistiska påhopp mot advokatkåren har även framförts av mer etablerade partier. Detta oroar.

Det är ett grundfundament i en rättsstat att advokater ska stå oberoende och självständiga i förhållande till makten, däribland domstolar och myndigheter. Det är inte minst en förutsättning för att enskildas fri- och rättigheter ska kunna hävdas och genomdrivas.

I Sverige är vi sedan mycket länge (vilket vi naturligtvis ska vara oändligt tacksamma för) bortskämda med ett samhälle där majoriteten av befolkningen anser att staten är god och vill invånarna väl. Det kan dock inte tas för givet, inte i dag och inte i framtiden. På motsvarande sätt som för public service (där flera av förslagen från politiska partier säkerligen läggs fram i all, om än missriktad, välvilja) är det lika viktigt att advokatkåren står oberoende på de enskildas sida gentemot staten.

Från tid till annan måste vi advokater delta mer aktivt i debatten och förklara varför det förhåller sig på detta vis, inte minst för allmänheten men även för våra politiker och media. Nu är en sådan tid. Det är viktigt att vi berättar och informerar om våra etiska regler och vad de innebär för våra klienter. Vårt etiska regelverk innebär rättigheter för våra klienter och skyldigheter för oss. Det är därför det alltid lönar sig att anlita en advokat.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons
Annons