search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Tidslinjer att beskåda

I tider med stora och snabba förändringar kan det upplevas som att kontinuiteten ibland går förlorad. En advokat berättade nyligen om hur covidpandemin slagit ut det kollektiva minnet i en studentnations kårverksamhet, när studenter avslutat sina studier innan nya tagit stafettpinnen. I sådana tider av förändringar kan det vara värt att se tidslinjerna.

En person som betytt mycket för tidskriften Advokatens utveckling under många år var den nyligen bortgångne advokaten Göran Luterkort. Under närmare 20 år var Luterkort ordförande i tidskriften Advokatens redaktionskommitté. När han avgick skrev dåvarande chefredaktören Marianne Pokorny i Advokaten, nr 5 1999, en varmt uppskattande artikel över Luterkorts insatser: ”Men i sammanhanget kommer även Göran Luterkorts sätt att leda och influera redaktionskommittén in i bilden; hans förmåga att lyssna och jämka samman åsikter, hans gudabenådade gåva att framhålla det positiva och tona ned det negativa. Hans sätt att berömma och komma med glada tillrop i stället för att kritisera och lämna öppna sår. Ett sådant bemötande ger styrka åt både individen och ’gänget’.”

I denna utgåva skriver advokat Peter Danowsky minnesord över Göran Luterkort.

En gång i tiden var Peter Danowsky ung biträdande jurist hos just Luterkort. Och när undertecknad blev chefredaktör för tidskriften Advokaten, var Peter Danowsky ordförande i Advokatens redaktionskommitté. Under många år har Peter varit en viktig och central person i tidskriftens utveckling, och han har fortsatt att skriva återkommande i Advokaten även efter ordförandeskapet.

Och nyligen hade redaktionsrådet sitt första fysiska möte efter covidpandemin. Ett möte med en rekordung deltagare. Med på mötet var nämligen Sandra Danowsky Prytz. Ja, Peter Danowskys dotter. Och med sig hade Sandra sin sex månader gamla dotter Minna.

Linjer att beskåda och förundras över. Tidens gång.

Det gryr en framtid.

Tom Knutson
Chefredaktör

Annons
Annons
Annons