search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2021 om inte annat anges.

AI, digitalisering och rätten : en lärobok / Gregor Noll, red. (Studentlitteratur. 289 s.)

Ask, Henric: Arbetstidslagen : en kommentar / Henric Ask, Erik Grahn (Stockholm. 168 s.)

Carlquist, Mattias: Statligt stöd till näringslivet : den rättsliga regleringen av statens stödgivning (Norstedts Juridik. 1345 s.)

Fransson, Susanne: Diskrimineringslagen : en kommentar / Susanne Fransson, Eberhard Stüber (3. uppl. Norstedts Juridik. 685 s. Norstedts gula bibliotek)

Gregow, Torkel: Samägd egendom : innebörden av bestämmelser och principer på sam­äganderättens område (2. uppl. Norstedts Juridik. 243 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 209)

Holgersson, Leif: Socialpolitik och socialt arbete : historia och idéer / Leif Holgersson, Lars Grönwall, Pia Aronsson (5. uppl. Norstedts Juridik. 445 s.)

Holmquist, Rolf: Brotten i näringsverksamhet (5. uppl. Norstedts Juridik. 407 s. Ekobrottsserien ; 2)

Johnsson, Lars-Åke: Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer (11. uppl. Norstedts Juridik. 372 s.)

Lindell, Bengt: Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling (5. uppl. Iustus. 918 s.)

Nordebrink, Beatrice: Rättslig ram för socialtjänstens handläggning : praktisk juridisk tillämpning inom äldreomsorg och funktionshinder (Norstedts Juridik. 170 s.)

Papadopoulou, Frantzeska: Juridikens nycklar : introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg / Frantzeska Papadopoulou, Björn Skarp (2. uppl. Norstedts Juridik. 326 s.) 

Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation och språk (5. uppl. Norstedts Juridik. 137 s.)

Strömgren, Peter: Sakrätt beträffande fast egendom / Peter Strömgren, Laila Zackariasson (Norstedts Juridik. 358 s.)

Szkalej, Kacper F.: Copyright in the age of access to legal digital content : a study of EU copyright law in the context of consumptive use of protected content (Uppsala univ. 506 s. Diss. Uppsala universitet, 2021)

Söderlund, Ylva: Säkerhetsskydd vid upphandling : analys, säkerhetsskyddsavtal och Sveriges säkerhet (Norstedts Juridik. 329 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons