search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Ministerbesök på Advokatsamfundet

Den 21 oktober bjöd Advokat­samfundet in Justitiedepartementet till ett möte i Tryggerska villan.

Vid mötet deltog justitie- och migrationsminister Morgan ­Johansson, inrikesminister Mikael Damberg, statssekreterarna Catharina Espmark och Lars Westbratt samt rätts- och enhetschefer på Justitiedepartementet.

Under mötet tog Justitiedepartementet upp aktuella lagförslag. Bland annat diskuterades betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring, där förslaget om kronvittnen ingår. Advokatsamfundet berättade om det arbete samfundet utför, bland annat tillsynsverksamheten och det rättsstatliga arbetet.

Från Advokatsamfundet deltog styrelsens ordförande Eva-Maj Mühlenbock, generalsekreterare Mia Edwall Insulander, disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson, advokaterna Johan Eriksson och Biörn Riese samt chefsjuristen Johan Sangborn, disciplinnämndens sekreterare Sofia Rahm och juristen Hannes Grufman.

Annons
Annons
Annons