search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten
Författare: Anders Dahlsjö, Thomas ­Kalbro, Eidar Lindgren, Leif Norell
Förlag: Norstedts Juridik

Antologi som innehåller uppsatser om intresseavvägningar inom fastighetsrätten i samband med förändringar av markanvändningen eller fastighetsindelningen. Frågeställningar som man belyser bland annat utifrån ett antal rättsfall är strandskydd kontra kommunens ansvar för bostadsbyggande, rimlig avvägning mellan en lämplig markanvändning och enskilda intressen, tillämpningen av proportionalitetsprincipen inom fastighetsbildningslagstiftningen och möjligheten att bilda större bostadsfastigheter på landsbygden, särskilt inom strandskyddsområden. I ett avslutande gemensamt kapitel presenteras slutsatser och förslag på förändringar inom lagstiftning och rättstillämpning.

Avtalslagen : en kommentar
Författare: Jon ­Kihlman
Förlag: JP Infonet

En ny praktiskt inriktad lagkommentar till den mer än hundra år gamla avtalslagen, skriven av advokat och jur. dr Jon Kihlman. Avtalslagens bestämmelser behandlas huvudsakligen paragrafvis. Kommentaren vänder sig till den praktiskt verksamma juristen och ger både en snabb överblick och stöd i rättsutredningar. Hänvisningar görs till förarbeten, vägledande praxis och angränsande lagstiftning. Boken har sedan tidigare funnits tillgänglig i informationstjänsten JP Juridiskt bibliotek men finns alltså nu även i bokform.

Svarta änkan : den skakande berättelsen om cyanidmordet i Norrtälje av Thomas ­Bodström, Norstedts

Sommaren 2019 dömdes ”Svarta änkan” till 16 års fängelse för att ha giftmördat sin sambo med cyanid i ett sommarstugeområde utanför Norrtälje. Dödsfallet avskrevs som ett sjukdomsfall, men den avlidne mannens dotter tyckte att omständigheterna kring hans död var misstänkta, samlade själv ihop bevis och drev på att det startades en mordutredning kring hans död. Utan hennes insatser hade mordet troligen aldrig upptäckts. Thomas Bodström som företrädde familjen i rättegången följer spåren bakåt i tiden och berättar om ”Svarta änkans” förflutna och hela händelseförloppet från det att paret träffas första gången i Stockholm tills att domen faller.

Avhandlingar

Authors and creative users : addressing the conceptual challenges of digital creativity to EU copyright law from the perspective of the author av Aurelija Lukoševičienė, Lunds universitet.

Begreppet upphovsman i EU:s upphovsrättslagstiftning analyseras och sätts i relation till den digitala kreativiteten på Internet. Hur kan EU:s upphovsrättsregler utformas om de digitala skapare som denna avhandling kallar kreativa användare (exempelvis Wikipedia och Internetmem) ingår i rättssystemet som författare?

Straffvärde som rättslig konstruktion av Axel Holmgren, Stockholms universitet (Iustus).

Avhandlingen undersöker den rättsliga konstruktionen straffvärde, ett mått på brottets svårighet, ett centralt begrepp vid påföljdsbestämningen i svensk rätt. Centralt för studien är att undersöka grunden för utformningen av de regler som styr straffvärdebedömningen. 

Regress : begreppet regressrätt och solidarregress av Alexander Unnesjö, Stockholms universitet (Jure).

Behandlar regressfrågor ur ett allmänt obligationsrättsligt perspektiv. Tonvikten ligger på frågor om solidarregress, men studien behandlar även den närmare innebörden av begreppet regressrätt. Avhandlingen fyller en lucka i svensk rättslitteratur. 

Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever : en rättsvetenskaplig studie av Maria Refors Legge, Stockholms universitet.

Undersöker skolornas juridiska ansvar att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever samt granskar om skol­lagens kränkningsbestämmelser kan betraktas som effektiva.

Självbiografi

”Vem fan är du?”

Advokat Peter Althin har skrivit sin själv­biografi ”Vem fan är du?” (Piratförlaget) där vi får följa hans resa från uppväxten i Lund till arbetslivet som en av Sveriges mest an­litade brottmålsadvokater. Därtill om ett antal rättegångar där han varit offentlig försvarare och som fått stor medial uppmärksamhet. I boken berättar han vidare om sitt politiska engagemang och sin syn på olika kriminal­politiska frågor men öppnar även upp för mer personliga reflektioner som betydelsen av att hitta balans i livet och den ständigt närvarande rädslan att inte räcka till. Boken är skriven i samarbete med Jack Ågren, docent i straffrätt.

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons