search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Jag trivs bäst när jag lyckas hjälpa en klient till rätta

Gustaf Schüldt, Advokat Johan Schüldt AB i Stockholm, blev advokat den 1 oktober.

Du är inriktad på ekonomisk familjerätt. Varför är det intressant?

– Frågorna är viktiga och berör många människor i svåra situationer. Rättsområdet är gammalt och praxis utvecklas långsamt. Situationerna som man dagligen ställs inför är motsatsen. Omständigheterna förändras snabbt och därmed också förutsättningarna för varje enskild fråga. Utrymmet för argumentation i rättsfrågor blir därför stort, något som jag tycker är mycket intressant!

– Är den ekonomiska familjerätten i takt med tiden? Nej. Innebär det att situationer uppstår som lagstiftningen inte är anpassad för? Ja. Jag kan därför tycka mig se ett behov av förändrade regler inom den ekonomiska familjerätten. Min förhoppning är att advokatkåren kan leda denna utveckling, genom att belysa de områden där det finns behov av förändring. Att få vara ung advokat inom ett rättsområde som kommer att behöva utvecklas för att bli i takt med tiden är därför väldigt intressant.

När trivs du som bäst i ditt yrke?

– Jag vågar nog påstå att jag älskar juridik. Inom den praktiska familjerätten är det väldigt vanligt att känslorna styr. Parterna grundar inte alltid sina beslut på rationella överväganden. Så jag trivs bäst när jag lyckas hjälpa en klient till rätta i en besvärlig juridisk situation.

Annons
Annons
Annons