search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Jag har bidragit med åtta kvinnliga advokater

Malin Wassén är advokat i Vänersborg, tidigare verksam i Uddevalla, numera med inriktning huvudsakligen på grova brottmål. Hon är vice ordförande i Västra avdelningen av Advokatsamfundet och har varit mentor åt en rad unga jurister.

Varför har du ägnat dig åt mentorskap?

– Jag har varit advokat sedan 1987. På den tiden tror jag att vi var ungefär 13 procent kvinnliga advokater. Det är en del av bakgrunden till att jag alltid har tyckt att mentorskap är viktigt. Jag har varit mentor åt tolv, femton unga jurister, varav nästan alla har varit kvinnor. Av det tiotal som har varit biträdande jurister har åtta blivit advokater, och ett par har gått domarvägen. Nästan alla har stannat på orten, och jag har fortfarande kontakt med i princip alla. Vi ger och tar och hjälper varandra när det behövs, så vi blir också ett nätverk.

Vilken är mentorns uppgift?

– Som mentor har man som viktigaste uppgift att få unga jurister att förstå hur roligt advokatyrket är. Jag har alltid velat förmedla hur oerhört givande yrket är och att man kan styra mycket själv.

– Många unga har stora teoretiska kunskaper efter sina studier, men de har inte förståelsen för hur de omsätter dem i praktiken. Mycket i mentorskapet handlar om att få den unga juristen att släppa det teoretiska tänkandet. Den stora uppgiften handlar om det praktiska hantverket: Hur man bemöter olika klienter, hur man lyssnar av en ny klient så att klienten känner sig lyssnad på men ändå väljer att lyssna på dig och följa dina råd. En stor del i advokatyrket är praktiska ställningstaganden: Vad är bäst för klienten? Det handlar inte enbart om rätt och fel, utan till stor del om att advokatens uppgift är att hitta lösningar, speciellt inom familjerätten, som ofta är mycket konfliktfylld.

Vad är givande med mentorskap?

– Att få dela med sig av sin ­erfarenhet och få så mycket tillbaka. Adepterna har nya, friska kunskaper, och det får jag i utbyte mot min erfarenhet och samlade gamla kunskap. Ett viktigt syfte med mentorskapet är att adepten alltid ska kunna återkomma senare i sin karriär för att tala om svåra frågor och speciella situationer – och tvärtom. Jag har haft lika stor glädje av alla dessa

duktiga unga jurister; jag har lärt mig massor och fått mycket tillbaka.

Varför har du nästan bara haft kvinnor som adepter?

– Det har varit ett medvetet ställningstagande. När jag läste juridik hade jag förmånen att ha en pappa som var advokat. Han var en av få advokater i Göteborg som anställde kvinnliga biträdande jurister. Jag fick ett oerhört stöd i min yrkesroll, och insåg snart att man som kvinna behöver hålla ihop. Jag vill kunna förmedla att man är duktig och ska ta plats, att man ska kunna ta initiativ och inte låta sig tryckas åt sidan. Det har blivit mycket bättre – vi är många fler kvinnliga advokater, fastän vi inte är tillräckligt många. Jag har i alla fall bidragit med åtta kvinnliga advokater!

Vad har ditt engagemang i samfundet givit dig?

– Man får större nätverk, och man får insyn i helt andra rättsområden än de man själv sysslar med genom de kolleger man träffar. När jag var yngre kändes det främmande att vara aktiv i samfundet. Samfundet utvecklas i en mycket mer öppen riktning nu, och det hoppas jag kommer att gynna engagemanget.

Vad är det viktigaste du har bidragit med i samfundsuppdragen?

– Det viktigaste är att bidra med sin dyrbara tid. Men jag bidrar också genom att sprida intresse hos mina kolleger. Jag talar ofta med kolleger i pauser, när vi är i domstol, om mina uppdrag i samfundet och vad samfundet gör, och försöker hela tiden se om jag hittar personer som är nyfikna och som är intresserade av att arbeta inom samfundets verksamhetsområden.

Magnus Andersson
Annons
Annons
Annons