search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

En advokats vardag kan innehålla en hel del spänning

Lars Hartzell har efter ett yrkesliv som advokat med inriktning på arbetsrätt gått i ”semipension”. Han och hans turkiska fru bor numera både i Stockholm och i Turkiet. Lars Hartzell har givit ut spänningsromanen Fri konkurrens, där advokaten Fredrik Hammel bistår sin vän entreprenören som utsätts för företagsstöld av en illojal medarbetare.

Hur kom det sig att du skrev en roman?

– När pandemin bröt ut våren 2020 var min fru och jag i vårt andra hem i Turkiet och befann oss plötsligt i en långvarig så kallad lock down. Jag hade länge skrivit fiktiva texter som hobby för byrålådan, så det var bara ett nöje att få skriva en hel roman.

Varför just en spänningsroman från advokatperspektiv?

– Jag bestämde mig för att gräva där jag stod och att skriva om en ung advokat som startat sin egen advokatbyrå. Det har jag själv gjort och miljön krävde ingen research. En advokats vardag kan innehålla en hel del spänning.

Har advokaterna som skildras verkliga förebilder?

– Jag har träffat många advokatkolleger genom åren och de allra flesta har varit mycket trevliga, utåtriktade och positiva. Det är klart att jag lånat vissa drag från många av dessa. Men alla likheter med inträffade händelser och verkliga personer är oavsiktliga tillfälligheter. Huvudkaraktären i boken har naturligtvis fått låna vissa drag av mig själv, men han är definitivt inte mitt alter ego.

Vad anser du om advokatens funktion i rättsstaten?

– Många uttrycker sig negativt om advokater för att de lyckas få personer som misstänkts för grova brott frikända i domstol. Men de skulle säkert själva vilja ha en duktig advokat om de hamnar i klammeri med rättvisan. Vi borde fundera över varför advokatens roll i rättsstaten inte anses lika självklar som polisens, åklagarens och domarens.

Hur ser du på rättssamhällets reglering av den fria konkurrensen?

– Vi har den fria konkurrensen att tacka för mycket positiv utveckling av vårt samhälle. Men konkurrensen har aldrig varit enbart av godo. Den har ofta lett till konflikter mellan grupper och individer. För att den fria konkurrensen ska fungera, måste det finnas ett finmaskigt nät av regler som minskar risken för fusk och korruption som kan sätta den ur spel.

Har du haft en folkbildande ambition?

– Nej, någon sådan ambition har jag inte haft. Men för att en bredare läsekrets ska ha en möjlighet att hänga med i handlingen har jag velat förklara vissa saker. Jag är till exempel rätt säker på att många inte kommit i kontakt med ett skiljeförfarande.

Annons
Annons
Annons