search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Arbetsgruppen för översyn av straffavgiften

Advokatsamfundets styrelse tillsatte i januari i år en arbetsgrupp med uppgiften att se över om det finns skäl att höja taket för den straffavgift som samfundets disciplinnämnd kan ålägga en advokat.

Arbetsgruppen har också haft i uppdrag att se över frågan om det borde vara möjligt att överklaga beslut om straffavgift.

Arbetsgruppen har bestått av advokaterna Charlotta Falkman, ordförande, Petter Hetta, Viviénne Dahlstrand, Johanna Näslund, Stefan Ruben, Claes Langenius, Henrik Snellman och Christina Griebeler samt den tidigare offentliga representanten i disciplinnämnden Lotty Nordling. Jur. kand. Sofia Rahm har varit sekreterare. Slutrapporten från arbetsgruppen för översyn av straffavgiften finns på Advokatsamfundets webbplats.

Annons
Annons
Annons