search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Advokatsamfundets disciplintillsyn

Alla advokater ska iaktta god advokatsed i sin verksamhet. Advokatsamfundets disciplinnämnd och styrelse avgör vad som är god advokatsed.

Disciplinnämnden kan tilldela en advokat som har brutit mot god advokatsed en disciplinär påföljd. Det är riksdagen som har beslutat i lag vilka påföljder som finns och när påföljderna ska användas.

Påföljderna är

  • erinran
  • varning, som kan kombineras med en straffavgift
  • uteslutning.
Annons
Annons
Annons