search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Advokat Göran Luterkort till minne

Advokaten Göran Luterkort, Malmö, har avlidit. Göran ­Luterkort blev 96 år gammal

Göran Luterkort var en riktig advokat. Han älskade sitt yrke. Han åtog sig stort och smått. Han hade tidigt uppfattat att var man för stor för de små uppdragen, så var man för liten för de stora.

När han talade i rättssalen lyssnade alla. Hans röst hade klang, han åtnjöt respekt och förtroende. I hans personlighet fanns energi, kreativitet och rättrådighet. Göran var humanist med stort kulturintresse. Han läste och lyssnade, gick gärna på teater och var själv under studietiden i Uppsala aktiv i amatörteater.

Göran var också politiskt intresserad, alltid liberal. Det vägledde och inspirerade honom i många sammanhang, inte minst i sitt omfattande engagemang för Sveriges advokatsamfund där han var vice ordförande 1975–1979 och ordförande 1979–1981. Under tjugo år var han ordförande i redaktionskommittén för tidningen Advokaten och under flera år ledamot i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Otaliga är hans föredrag och artiklar, ofta med ett lättsamt anslag som likväl inte skymde ett allvarligt budskap.

Det var under Görans tid i samfundsledningen som huset på Laboratoriegatan förvärvades från familjen Tryggers dödsbo. Det var Göran som höll i förhandlingarna och det bestående resultatet är minst sagt betydande.

När Göran lämnade uppdraget som redaktionskommitténs ordförande publicerade dåvarande chefredaktören Marianne Pokorny ett stort tack till Göran. Hon skrev bland annat: ”Jag vill påstå att det positiva arbetsklimat som Göran skapat i redaktionskommittén kommit även läsarna till del. Hans kärlek till advokatyrket, hans känsla för vad jurister tycker om att läsa, hans goda omdöme, allt detta har satt sina spår i ADVOKATEN.”

Göran Luterkort startade egen advokatbyrå i Stockholm 1961. I samband med en stor process i Malmö fick Göran smak för den staden. Motpartombudet i tvisten, som gällde Nessims, var Stig Boström. Göran och Stig kom bra överens och när Göran signalerade att han kunde tänka sig att flytta till Malmö, föreslog Stig Boström att de skulle ha gemensamt kontor. Så blev det. Året var 1972. Göran var då redan känd och framgångsrik både som brottmålsadvokat och civilrättare. Stjärnglansen som advokat mattades inte på något sätt efter flytten.

Uppdragen var många. Han fortsatte med brottmål, där flera fick stor medial uppmärksamhet, bland annat uppdraget som försvarare av den så kallade Trelleborgsläkaren. Vid ett annat tillfälle försvarade Göran en dansk sjökapten som styrt sitt skepp på grund i Falsterbokanalen. Kaptenen friades och Göran fick strax därefter ett nytt sjörättsmål och kallades genast i pressen för sjörättsexpert.

Göran fick ta hand om det mycket uppmärksammade rättsliga efterspelet av BT Kemis nedgrävningar av miljöfarliga tunnor i Teckomatorp. Det säger något om Görans bredd och vilket förtroende han åtnjöt.

Görans speciella nisch var upphovsrätt och tryckfrihetsrätt och under många år reste han land och rike runt och försvarade utgivare. Han stod medierna nära.

En annan specialitet blev läkemedelsmål. Det handlade om p-piller, Sulfapral, Enterovioform och inte minst Kontrast U; en serie av mål som slutade med huvudförhandling i Högsta domstolen. Jag hade förmånen att arbeta med Göran under dessa år. Göran var inte bara min arbetsgivare. Han blev också min mentor och vän.

När Göran var ledamot av disciplinnämnden kom ärendet om uteslutning av den utomordentligt kände och i någon mån kontroversielle advokaten Henning Sjöström upp. Göran och Henning hade haft många duster mot varandra, bland annat i läkemedelsmål och man kan knappast säga att den personliga relationen dem emellan var särskilt god. När disciplinnämnden tog ställning röstade Göran och en annan ledamot för att det skulle bli varning och inte uteslutning. Görans förståelse för advokatyrket och hans goda omdöme vägledde honom, så att han kunde bortse från det mot samfundet ofta utmanande förhållningssätt som Henning Sjöström visat.

Göran Luterkort var en inspiration för många och hans gärning och personlighet bevaras i den advokatbyrå i Malmö som han startade och som alltjämt bär hans namn.

Till sist ett av Görans ”bon mot”, hämtat från Piet Hein och användbart som tröst i många klientsamtal: ”Bekymmer drar en negativ ränta, de växer sig mindre om man låter dem vänta.”

Peter Danowsky

Annons
Annons
Annons