search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2021 om inte annat anges.

Almgren, Karin: Skatteprocessen / Karin Almgren, Börje Leidhammar (4. uppl. Norstedts juridik. 258 s. Skattebiblioteket)

Andersson, Sten: Aktiebolagslagen : en kommentar. D. 1–3, med supplement 16, april 2021 / Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog (Norstedts juridik. 3 vol. Gula biblioteket)

Bengtsson, Bertil: Skadeståndslagen : en kommentar m.m. / Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck (7. uppl. Norstedts juridik. 550 s. Gula biblioteket)

Brottsbalken : en kommentar. 1–2, (1–12 kap., 13–24 kap.) / Stefan Johansson, Hedvig Trost, Suzanne Wennberg (10. student­utg. Norstedts juridik. 2 vol.)

BRÅ rapport 2021:8: Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder : en jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder / författare: Klara Hradilova ­Helin (Brottsförebyggande ­rådet. 132 s.)

Börsrätt / redaktörer: Robert Sevenius, Torsten Örtengren (5. uppl. Studentlitteratur. 482 s.) 

Giertz, Lottie: Nedsatt beslutsförmåga : rätt, riktlinjer och praktik / Lottie Giertz, Titti Mattsson, Angelika Thelin ­(Studentlitteratur. 272 s.)

Hellner, Jan: Skadeståndsrätt / Jan Hellner och Marcus Radetzki (11. uppl. Norstedts juridik. 509 s.)

Holmgren, Axel: Straffvärde : som rättslig konstruktion ­(Iustus. 398 s. Diss. Stockholms universitet, 2021)

Jønsson, Henning: Dansk forsikringsret / Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard (10. udg. Jurist- og Økonomforbundet. 2019. 1184 s.) 

Kihlman, Jon: Avtalslagen : en kommentar (JP Infonet. 259 s.)

Lookofsky, Joseph: Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) / Joseph Lookofsky (3. ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2020. 250 s.)

Rättsfallsguiden : 216 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten / Claes Sahlin, Martin Peterson, Maria Andersson, Gustav Gonelius (2. uppl. Svensk byggtjänst. 333 s.)

Sandström, Torsten: Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok (9. uppl. Norstedts juridik. 157 s.)

Stavenow, Christoffer: Säkerhetsskyddad upphandling : juridik och praktik / Christoffer Stravenow, Max Thimmig (2. uppl. Jure. 137 s.)

Swanstein, Filippa: Diskrimineringslagen : från princip till praktik / Filippa Swanstein, Karin Henrikz (4. uppl. Studentlitteratur. 293 s.)

Tvarnø, Christina D.: Retskilder og retsteorier / Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen (6. udg. København : Djøf Forlag. 610 s.)

Woxholth, Geir: Avtalerett (11. utg. Oslo : Gyldendal. 582 s.)

Woxholth, Geir: Selskapsrett / Geir Woxholth (7. utg. Oslo : Gyldendal. 470 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons