search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Azza Soliman prisad för civilkurage

Den egyptiska advokaten och kvinnorättsaktivisten Azza Soliman har tilldelats Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfonds stipendium på 50 000 kronor.

Stipendiaten hyllades vid en ceremoni den 10 september, där Azza Soliman inte själv hade möjlighet att medverka.

Azza Soliman är en av grundarna av Centre for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA) och Lawyers for Justice and Peace, två icke statsbundna organisationer som arbetar för kvinnors rättsliga ställning i Egypten. Hon har bland annat lyft frågor om våld mot kvinnor, hedersmord och könsstympning, och vill i dialog med politiker och religiösa ledare anpassa den egyptiska rättsordningen till den i ett modernt, jämställt och rättvist samhälle. För detta har hon trakasserats, anklagats för spioneri, belagts med utreseförbud och fått sina och sin advokatbyrås tillgångar frysta.

Den 30 augusti beslutade en undersökningsdomare i Kairo, som granskat anklagelserna mot Azza Soliman och tre andra egyptiska människorättsaktivister, att lägga ner det aktuella åtalet mot de fyra, enligt organisationen Front Line Defenders. Fortfarande krävs dock ytterligare rättsliga åtgärder för att reseförbudet och frysningen av tillgångar ska hävas.

Om stipendiet

Anna Dahlbäcks Minnesfond instiftades 2016 av Kerstin och Lars Dahlbäck för att uppmärksamma och fortsätta den ideella verksamhet som Anna Dahlbäck, advokat, humanjurist och verksam i Amnesty International, hängivet ägnade sig åt. Stipendiet delas ut till personer – företrädesvis advokater och jurister – som gör insatser i Anna Dahlbäcks anda för mänskliga rättigheter i Sverige eller utomlands och som i samband med det har visat prov på betydande engagemang och civilkurage.