search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Samlad vägledning finns på webben

Advokatsamfundets kansli har sammanställt ett dokument där styrelsens vägledande uttalanden samt hänvisningar till PM och andra dokument som kan vara till stöd i advokatverksamheten har samlats på ett överskådligt sätt.

Dokumentet Vägledning i advokatverksamhet finns tillgängligt på Advokatsamfundets webbplats under menyn För advokater och biträdande jurister – Advokatverksamheten.