search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Så vill folk arbeta i framtiden

Framtidens kontor blir mer av en mötesplats där människor träffas för att vara kreativa och utbyta idéer.

Det tror Malin Engelbrecht, projektchef för strategiska initiativ på fastighetsbolaget Castellum som bland annat äger ett antal coworkingkontor.

Redan före pandemin var vårt arbetssätt på väg att förändras i takt med att tekniken utvecklades och nya generationer kom in på arbetsmarknaden. Det handlar om mer flexibla lösningar och tjänster som skapar en attraktiv arbetsplats. I samband med pandemin har utvecklingen gått enormt snabbt framåt och vi har visat det vi pratat om i många år,  att det verkligen fungerar att jobba på distans, säger Malin Engelbrecht.

Castellum har nyligen undersökt drivkrafter och värderingar bland Sveriges arbetsföra befolkning och hur detta kommer att påverka förväntningarna på arbetsgivare inom en snar framtid. Drygt 2 000 personer deltog i undersökningen.

– Nio av tio svarande anser att kollegerna är det viktigaste för att en arbetsplats ska vara attraktiv. Undersökningen visar också att det främst är de yngre medarbetarna som längtar tillbaka till arbetsplatsen, säger Malin Engelbrecht.

Uppskattar flexibilitet

De flesta uppskattar också flexibilitet och förväntar sig att i framtiden kunna varva hemarbete och jobb på kontoret. 54 procent vill kunna växla hemarbete med jobb på kontoret.

– Det påverkar förstås arbetsplatsens utformning, hur stora lokaler som behövs och vilken funktion kontoret ska fylla. Arbetsplatsen blir mer av en mötesplats där vi kan träffas, vara kreativa och jobba med utvecklings­frågor tillsammans – sådant som är svårt med videomöten. Därför behöver arbetsplatsen vara anpassad för det. Men arbetsplatsen behöver också svara upp mot behoven att kunna arbeta effektivt utan att bli distraherad.

Undersökningen visar också att det kan finnas ett intresse av att kunna arbeta från flera olika arbetsplatser.

– Allt fler uppskattar att inte behöva lägga mycket tid på att pendla. Stora företag som har ett stort kontor kan ha mindre arbetshubbar närmare medarbetarnas bostad. Flera konsultbyråer har det tänket och börjar efterfråga hubbar. Coworking kan svara upp mot behovet och då blir det också lättare att skala upp och ner antalet arbetsplatser, säger Malin Engelbrecht.

Tryggheten gör comeback

Castellums undersökning om framtidens arbetsliv visar också att tryggheten gör comeback och att gig-ekonomin går tillbaka i pandemins fotspår.

– Allt fler vill stanna längre hos sin nuvarande arbetsgivare, 58 procent vill jobba tre år eller längre hos samma arbetsgivare jämfört med 36 procent före pandemin.

Hälsoaspekter och kringtjänster som underlättar livspusslet står också högt upp på agendan. Castellum har på fem platser i landet utvecklat utomhuskontor, det vill säga uterum som är fullt utrustade med till exempel el och wifi för att kunna arbeta ifrån.

– Bra luftkvalitet och god ljud- och ljusmiljö blir allt viktigare liksom tillgång till servicetjänster som gym, lunch med mera. Sedan 2017 arbetar vi på Castellum med paketboxar dit man kan få sin e-handel levererad, direkt till kontoret.

Hans Hellberg
Annons
Annons