search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Polen avskaffar HD:s disciplinkammare

Polen har underrättat EU om att landet ska stänga disciplinkammaren i Polens högsta domstol. Enligt EU-domstolen strider kammaren mot EU-rätten.

Disciplinkammaren kan bland annat upphäva åtalsimmuniteten för HD-domare.

EU är mycket kritiskt mot systemet, och EU-kommissionen har väckt talan mot Polen i EU-domstolen med krav på att reglerna ska upphävas eftersom de undergräver domstolarnas oberoende.

EU-domstolen fastslog i en dom i stor kammare den 15 juli att den polska disciplinkammaren inte är oberoende och opartisk och därmed strider mot EU-rätten.

Den sista dagen för Polen att meddela EU-kommissionen hur landet ska hantera EU-domstolens avgörande var den 16 augusti. Den 17 augusti meddelade den polska regeringen att den föregående dag hade sänt en underrättelse till kommissionen om att disciplinkammaren ska avskaffas.

Men regeringen hävdar fortsatt att den behöver ha sätt att straffa domare som bryter mot lagen eller missbrukar sin ställning och förklarade att den avser att fortsätta med reformerna av det polska rättsväsendet. Avskaffandet av disciplinkammaren är en del av bredare rättsliga reformer som ska genomföras de kommande månaderna, enligt regeringen. Flera av de tidigare åtgärder som det konservativa partiet Lag och rättvisa har genomfört inom rättssystemet, sedan partiet fick regeringsmakten 2015, har orsakat kraftig kritik och varningar för sanktioner från EU. EU menar att åtgärderna kränker rättsstatens principer, bland annat principen om domstolarnas oberoende.

Den polska regeringen insisterar på att polsk lag går före EU-lag.

Tidigare i år uttalade Jarosław Kaczyński, ledare för Lag och rättvisa, att disciplinkammaren i högsta domstolen skulle ändras från sin nuvarande form, och att konflikten med EU därmed skulle upphöra. Men han sa också att disciplinkammaren inte skulle sluta vara verksam, utan få en annan utformning. Enligt Kaczyńskis tidigare uttalanden skulle ett första förslag om ändringar i de rättsliga reformerna läggas fram i september.

Källor: The Guardian; Reuters

Annons
Annons