search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Nya uppdrag

  • Natali Engstam Phalén ansluter till advokatfirman Lindahls Stockholmskontor, där hon ska ansvara för rådgivningen inom compliance & investigations. Engstam Phalén har under de senaste fyra åren varit generalsekreterare för Institutet Mot Mutor.
  • Polina Permyakova, Tobias Hamrin och Johan Engdahl har utsetts till delägare vid Delphi.
  • Docent Helene Andersson tillträder vid årsskiftet som counsel vid advokatbyrån Delphi. Helene är specialiserad på EU- och konkurrensrätt och har de senaste tio åren forskat, undervisat och gett ut böcker på området.
  • Sofia Ungh är ny delägare i Advokatbyrån Kaiding sedan den 1 juli.
  • Sara Malmström och Karin Schurmann ansluter som nya delägare vid MAQS Advokatbyrå efter sommaren.
  • John Gustafson och Olof König tillträdde som nya del­ägare på Baker McKenzie den 1 juli 2021.
  • Erik Nymansson, justitieråd i Högsta förvaltningsdom­stolen, har av riksdagen valts till ny chefsjustitieombudsman.
  • Regeringen har den 10 juni utnämnt Göran Lundahl till lagman i Göteborgs tingsrätt.
  • l Regeringen har utnämnt kammarrättslagmannen Eva-Lotta Hedin till lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Eva-Lotta Hedin till­träder som lagman den 6 september 2021.
Annons
Annons