search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Ny kurs: Principalansvaret i advokatverksamhet

Vad innebär det att ha principalansvar? När kan man släppa den biträdande juristen fri? Hur ser principalens ansvar ut som arbetsgivare? Detta är några av de frågor som besvaras på Advokatakademiens nya kostnadsfria kurs Principalansvaret i advokatverksamhet som startar den 20 september.

Kursledare är advokaterna Magnus Wallander och Lars Kruse. Kursen riktar sig främst till advokater som har, eller räknar med att få, principalansvar för en eller flera biträdande jurister.

Bland de kostnadsfria kurserna finns också seminariet Försvararen, restriktioner och advokat­etiken, Advokatetik och god advokatsed (i en öppen kurs och en för verksamma advokater), Penningtvättslagstiftningen – ett advokatperspektiv, Stresshantering och ett hållbart arbetsliv samt Sociala medier i advokatverksamheten.

Läs mer och anmäl dig på www.advokatakademien.se.