search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

Regeringen har utsett Anders Alenskär till generaldirektör för Brottsoffer­myndigheten.

Anders Alenskär tillträder sin tjänst den 1 november och kommer ­närmast från en tjänst som lagman vid Lycksele tingsrätt.

Brottsoffermyndigheten har till uppgift att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. I myndighetens uppdrag ingår att vara ett informations- och kunskapscentrum för brotts­offerfrågor.

Annons
Annons