search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Världen

Fängelset krävde att advokaten tog av behån

Irländska fängelser får inte kräva att besökare tar av sig underkläderna. Det förklarar Irlands kriminalvårdsmyndighet i ett uttalande, sedan en kvinnlig advokat lämnade in ett klagomål över att hon tvingades ta av sig sin behå för att få träffa sin klient i Cloverhillfängelset i Dublin. Plagget utlöste en sensor i fängelsets säkerhetskontroll. Tidningen Irish Examiner har rapporterat att det är vanligt att personalen i Irlands fängelser undersöker kvinnliga besökares underkläder.

Källa: The Irish Times

”Låt Storbritannien komma med i Lugano”

Familjerättsadvokater i 22 europeiska länder stöder Storbritanniens ansökan om att få återansluta sig till Luganokonventionen efter EU-utträdet. Konventionen reglerar erkännande och verkställighet av civilrättsliga domar mellan EU-länderna och Schweiz, Norge och Island. EU-kommissionen har förklarat att den inte vill låta Storbritannien ansluta. De europeiska familjerättsadvokaterna förutser en rad problem när Luganokonventionen inte längre gäller för Storbritannien, bland annat med underhållsbetalningar till barn.

Källa: The Law Society Gazette

Minoritetsadvokater hindras av fördomar

Advokater som tillhör minoriteter upplever rasism och fördomar som stora hinder i karriären. Det visar en rapport om effekterna av covid-19 på advokater från underrepresenterade grupper i USA och Storbritannien. Studien gjordes av undersökningsföretaget Thomson Reuter tillsammans med stiftelsen Association of Corporate Counsel Foundation och föreningen Association for Law Firm Diversity Professionals. I undersökningen deltog 406 advokater.

Källa: The Law Society Gazette

Reform av advokattillsyn förbereds i Finland

Den oberoende tillsyns­enheten vid Finlands Advokatförbund har börjat arbeta med att identifiera behovet av lagändringar som kan få Advokatförbundets tillsynsnämnd och Tillsynsenheten att fungera mer effektivt. Det berättar Kaisa Marttinen, som är ny tillförordnad chef för Tillsynsenheten, i en intervju i Advokatförbundets tidskrift Advokaatti. Kaisa Marttinen vill också skapa större förståelse för Tillsynsnämndens och Tillsyns­enhetens arbete bland Finlands advokater.

Kamerunsk advokat greps under uppdrag

Människorättsadvokaten Amungwa Tanyi ­Nicodemus greps den 31 maj på de militära polis-
styrkornas, gendarmeriets, anläggning i Kameruns huvudstad Yaoundé när han biträdde
en klient. Enligt Amungwas advokater protesterade han mot att Kameruns straffprocesslag hade överträtts i klientens fall. Då beslagtog en gendarm Amungwas telefon och hittade foton som dokumenterade påstådda militära övergrepp.
Amungwa fördes till ett militärt häkte. Människorättsorganisationen Human Rights Watch krävde att Amungwa omedelbart skulle friges.

Pandemin blev en ursäkt för förtryck

Covid-19-pandemin har blottat en systematisk ojämlikhet över hela världen, där etniska minoriteter, hälso- och sjukvårdsarbetare och kvinnor drabbats värst. Det konstaterar Amnesty International i sin årsrapport för 2020. I rapporten beskrivs hur de som redan är mest marginaliserade, bland dem kvinnor och människor på flykt, har fått bära den största bördan när det gäller pandemin. Ledare runt om i världen har dessutom använt covid-19 som en ursäkt för ökat förtryck.

Annons
Annons