search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Mer om undersökningen

  • 87 procent anser att kolleger är viktigaste faktorn för en attraktiv arbetsplats.
  • 54 procent av de svarande vill kunna växla mellan kontor och distansarbete. 27 procent vill bara arbeta på kontor och 17 procent vill bara jobba på distans.
  • 80 procent anser att kontorets läge är viktigt för att arbetsplatsen ska anses attraktiv.
  • 58 procent tror att de kommer att stanna tre år eller längre på sin nuvarande arbetsplats.
  • 2 av 3 svarande kan tänka sig att helt eller delvis arbeta i en coworking­miljö. 39 procent i åldersgruppen 55–64 år säger blankt nej till att jobba i coworkingmiljö.
  • 9 av 10 anser att bra ljud, ljus och luft är viktigt på arbetsplatsen.
  • 50 procent skulle vilja att deras arbetsgivare tillhandahöll ett coworkingkontor närmare hemmet så att de slapp att åka in till huvudkontoret.
  • 45 procent av de kvinnliga svarandena anger att det är viktigare med syfte och värderingar än högre lön. 36 procent av männen tycker det.
  • 76 procent tycker det är viktigt att arbetsplatsen kan förenkla livspusslet. 45 procent tycker det är viktigt att arbetsplatsen har sociala och kreativa ytor.

Undersökningen har genomförts av Axiom Insight på uppdrag av Castellum. 2 011 respondenter har fått svara på frågor om sin syn på arbetsplatser, hemarbete och coworkingytor. De svarande är slumpmässigt utvalda för att representera Sveriges befolkning vad gäller kön, ålder och geografi. De svarande arbetar på kontor och är i åldrarna 18–70 år. Undersökningen genomfördes 25 mars – 6 april 2021.

Hans Hellberg
Annons
Annons