search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Kumla har 50 000 nya medarbetare

Det surras friskt på Kumlaanstalten, som har fått uppåt 50 000 nyanställda.

De nya medarbetarna är bin, bosatta i två kupor och ett antal insektshotell och sandbankar, allt efter tycke och smak.

Bisatsningen är en del av arbetet med att miljöcertifiera hela ­anstalten Kumla. För att säkra binas försörjning har gräsmattorna runt anstalten grävts upp och ersatts med ängar. Blommorna på ängarna är av flera sorter, och valda för att gynna den lokala floran och faunan.

Annons
Annons