search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Jag ville inte bli fast i den klassiska advokatkostymen

Verksamhetsinriktningarna för advokat Johan Carlsson, Carlsson & Co Advokatbyrå, bildar en ovanlig kombination: affärsjuridik och socialrätt/LVU-ärenden. Johan Carlsson är också ordförande i Stockholmsadvokaternas konstförening sedan snart ett år.

Vad tycker du är det bästa med advokatyrket?

– Ingen dag är den andra lik. På morgonen kan en kreditchef be om hjälp då en misstagsbetalning om 6 miljoner kronor kommit att ske. På eftermiddagen en LVU-förhandling om brister i föräldrarnas omsorg om ett nyfött barn. Lite senare, dags att upprätta ett avtal om garanti och betalningssäkerhet i ett leveransavtal för ett elektronikföretag. Variationen är stor och utmaningarna många. Jag blir aldrig uttråkad.

Hur kommer det sig att du har inriktat dig på så olika fält av juridiken?

– Dag ett på advokatbyrån låg ett antal bankrelaterade tvister på mitt bord. Under studietiden besökte jag under flera års tid Österåkersanstalten var fjortonde dag tillsammans med den gamle högerledaren Jarl Hjalmarson och hustrun Eyvor Hjalmarson. Besöken skedde i Röda korsets regi. Tidigt förstod jag att insatser mot kriminalitet måste sättas in i unga år i hemmet eller i familjehem.

– Jag var också nämndeman i Stockholms tingsrätt på en ungdomsrotel från den dag jag fyllde 20 år. Mitt intresse och engagemang för unga växte fram och jag ville dra nytta av det i mitt arbete. Jag ville inte heller bli fast i den klassiska advokatkostymen. Det är nyttigt och viktigt att kunna sitta bekvämt på golvet i ett HVB-hem. Vi advokater blir bättre jurister om vi har fler strängar på vår lyra.

Varifrån kommer ditt konstintresse?

– När jag var liten gick jag på Moderna museet. Tidigt besökte jag gallerier och såg utställningar med Andy Warhol och Robert Rauschenberg. I föräldrahemmet fanns konst. Inga investeringsobjekt men bra svenskt måleri från 30- och 40-talet. En vän till familjen hade konst överallt, till och med på toaletten. Mycket inspirerande.

Har du någon favoritkonstnär?

– En husgud har varit Salakonstnären Ivan Aguéli. En anarkist, mystiker och muslim. Han introducerade på 1910-talet den moderna konsten i Sverige. Hans verk är enastående. En ljusets mästare.

– I dag är intresset bara samtidskonst. Jan Håfström, Astrid Sylwan, Dan Wolgers, Martin Wickström, Jockum Nordström, Nathalia Edenmont, Ann Edholm och Tal R, för att bara nämna några. Genom att fokusera på samtiden ökar också förmågan att förstå och läsa av den tid vi lever i.

Vad kan konsten tillföra i advokatens yrkesvardag och arbetsmiljö?

– Konst kan skapa ett klimat som är utvecklande för både de anställda, klienter och motparter. Många gånger har jag haft infekterade möten med knepiga juridiska problem. En kort paus med rundvandring på kontoret och diskussion om konstverk har fått det låsta samtalsklimatet att helt ändra karaktär. Parterna har fått en ingång till en ny dialog. Ett avtal har därefter kunnat undertecknas.

– För mig och mina kollegor har konsten på kontoret skapat sidoblickar och infall som många gånger öppnat ögonen för hur ett juridiskt problem ska kunna lösas.

Hur kan advokater tänka nytt om konst på advokatkontoret?

– Skapa en miljö som just du trivs i. Undvik dyr konst samt trista affischer och köp hellre något personligt som signalerar vad du tycker om och står för. Konsten får gärna framkalla ett skratt och förundran hos betraktaren. Har du möjlighet att skapa dialog och engagemang på ditt kontor genom konsten har du lyckats.

– Det är inte svårt, var bara nyfiken och var inte rädd för att bryta gamla invanda rutiner och konventioner. En ny klient frågade för några veckor sedan om hen kommit till ett advokatkontor. Vi hade lyckats.

Annons
Annons