search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Föreningen Tvistlösning i Domstol lanseras med paneldebatt

I oktober lanseras Föreningen Tvistlösning i Domstol (TiD), en förening för jurister som är verksamma inom eller intresserade av kommersiella tvistemål i svenska domstolar.

TiD vill främja en effektiv och rättssäker rättegång i kommersiella tvistemål i domstol genom att arrangera föreläsningar, seminarier och konferenser samt verka för en öppen dialog mellan processande jurister, domstolar, universitet och lagstiftare.

TiD lanseras den 28 oktober i Stockholm med en presentation av föreningen, som följs av en paneldebatt och mingel med lättare förtäring.

Tema för paneldebatten är ”Vad har covid-19 medfört för tvistemålshanteringen i domstol?”. I panelen deltar f.d. justitierådet Lars Edlund, rådmannen Helga Hullmann, advokat Björn Tude och lagmannen Magnus Widebeck med advokat Fanny Gleiss Wilborg som moderator.

– Kommersiella tvistemål, som ibland är väldigt omfattande, kan dra stora resurser från såväl parter som domstol, säger TiD:s ordförande advokat Johannes Ericson, Setterwalls, och förklarar:

– Det är av yttersta vikt att även denna typ av mål, där stora kommersiella värden kan stå på spel, hanteras på ett så effektivt och kvalitativt sätt som möjligt.

TiD:s webbplats: foreningentid.se

Annons
Annons